Minit Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

SK EN
SK EN
O nás produkty Kvásková línia Predajne Minit novinky Pracovné ponuky Spolupráca Kontakt

SÚŤAŽ V 5 MINIT PEKÁRNIČKÁCH

13.06.22 naspäť
702022 MA sutaz smart FB

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE : Súťaž o Smart hodinky

Usporiadateľ: MINIT SLOVAKIA spol. s r. o., Múzejná 208, 929 01 Dunajská Streda

 1. Súťaž prebieha v období od 15.-30. júna 2022 v predajni MINIT v nasledujúcich obchodných centrách:
  1. Nivy (adresa: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava)
  2. Vivo (adresa: Vajnorská 100, Bratislava)
  3. OC Laugaricio (adresa: Belá 7271, Trenčín)
  4. Tulip (adresa: Pltníky 2, 036 01 Martin-Záturčie)
  5. Aupark (adresa: Veľká Okružná 59A, 010 01 Žilina)
 1. Kúpte akýkoľvek produkt v minimálnej hodnote 5 EUR a na zadnú stranu dokladu o nákupe vyplňte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, tel. číslo)
 2. Doklad o nákupe vhoďte do pripravenej urny pri pokladni s označením súťaže.
 3. Po ukončení súťaže losujeme 6 výhercov. Na základe údajov na účtenke sa nakontaktuje výherca a odovzdá sa výhra.
 4. Výhra: 5 x poukážka na 5 EUR nákupnej poukážky a 1x smart hodinky Amazfit GTS pink
 5. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť
 6. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa, v priebehu 2 týždňov po ukončení súťaže, zo všetkých súťažiacich.
 7. Ochrana osobných údajov: Účasťou v súťaži (vypísaním kontaktných údajov na zadnú stranu dokladu o kúpe) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti MINIT SLOVAKIA súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania, alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@minitbakery.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia. Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

V Dunajskej Strede, dňa 03.06.2022

City 1

Pin Nájdite najbližšiu pekárničku

City 2
Navštívte nás na sociálnych médiách